Opel web
Image default
Groothandel

Is onthardingszout beter in kristal- of tabletvorm?

Onthardingszout krijgt u in meerdere types zout: zeezout, rotszout en ingedampt zout. Regeneratiezout kan ook in meerdere vormen uitgebracht worden, zoals blokken, korrels, kristallen en tabletten. Over deze twee laatstgenoemde verschijningsvormen zal dit artikel gaan, waarbij stilgestaan wordt bij de vraag waarom zoutkristallen te prefereren zijn boven zouttabletten. Zowel zoutkristallen als zouttabletten zijn vaker in laboratoria uitgebreid getest op de kwaliteit. Hieruit kwam verrassenderwijs naar voren dat onthardingszout in kristalvorm beter scoort dan de zouttabletten. Voor uw regeneratiezout tegen een scherp tarief kunt u terecht bij H. van Namen B.V.

Beter dan zou moeten

Uit onderzoek kwam naar voren dat zoutkristallen ruimschoots voldoen aan de Europese norm EN973A. Ze zijn zuiver te noemen en er is een aanwezigheid van zware metalen. De kristallen zijn vrij van toevoegingen en hebben een natriumchloride gehalte van 99.8 procent waardoor ze beter zijn dan de norm vraagt. Deze vraagt een zuiverheidsgehalte van 99.4 procent.

Oplossing in water

Dat zoutkristallen over het algemeen zuiverder zijn, kwam ook naar voren uit de pekelwatertest. Hierbij werd gekeken naar de helderheid van het pekelwater, waarbij zoutkristallen voor het helderste pekelwater zorgden.

Grote oplossnelheid

Wanneer er pieken zitten in het waterverbruik, dan moet onthardingszout zich snel kunnen oplossen in water. Hoe hoger de oplossnelheid is, des te sneller het verzadigingspunt bereikt is en des te sneller de waterontharder optimaal kan functioneren. Over het algemeen hebben kristallen iets meer dan vijf minuten nodig, terwijl de tabletten hierover twintig minuten deden.

Geen samenklontering

De specifieke vorm van zoutkristallen met hun bepaalde hardheid zorgt ervoor dat de zoutkristallen moeilijk uiteen vallen, waardoor er geen samenklontering in uw waterontharder kan plaatsvinden. De zoutkristallen hebben namelijk een grove structuur.

Milieubewuste keuze

De ecologische voetafdruk van zoutkristallen ligt lager dan die van zouttabletten. Kristallen bestaan namelijk uit zuiver zout dat gewonnen wordt uit natuurlijke indamping. Bij zouttabletten wordt het regeneratiezout gewonnen uit mijnen en de verschillende stappen van dit proces vergen veel energie.

https://www.vannamen.nl/